Thông tin tại cuộc họp báo cho biết: Thông qua cuộc thi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn lựa chọn tác phẩm là Biểu trưng và tranh cổ động trở thành sản phẩm truyền thông chính thức cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhằm tuyên truyền để đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và xã hội nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tinh thần của Đại hội; khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, sự đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

leftcenterrightdel

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo phát động Cuộc thi thiết kế Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân, là công dân Việt Nam sinh sống và làm việc trong và ngoài nước (khuyến khích người nước ngoài đang làm việc tại nơi có tổ chức Công đoàn tham gia cuộc thi). Mỗi tác giả/nhóm tác giả tham gia Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động gửi không quá 3 tác phẩm/một thể loại.

Về chủ đề, nội dung cuộc thi:

Đối với Biểu trưng Đại hội: Với phương châm của Đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các tác phẩm dự thi phải thể hiện rõ nét đặc trưng, truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam; Công đoàn Việt Nam đang đổi mới tổ chức và hoạt động, hội nhập mạnh mẽ và thích ứng trong kỷ nguyên số.

Đối với tranh cổ động: Nội dung phải thể hiện không khí vui tươi, tinh thần lạc quan của công nhân viên chức, người lao động Việt Nam thuộc các loại hình, lĩnh vực thi đua lao động, sản xuất, công tác, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện hoặc gửi trực tiếp): Tính từ ngày phát động cuộc thi đến 17 giờ 00 phút, ngày 5-5-2023). Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến giữa tháng 5-2023.

Địa chỉ nhận tác phẩm tham gia dự thi: Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 65 phố Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email:nhipdieucongnhanvietnam@gmail.com, điện thoại: 0945228886 (đồng chí Lương Hải Chính, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Tin, ảnh: KIM ANH