Trao giải Cuộc thi thiết kế bảng ảnh tuyên truyền nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trao giải Cuộc thi thiết kế bảng ảnh tuyên truyền nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuộc thi viết “80 năm ngành Thủy lợi Việt Nam đồng hành cùng đất nước”

Cuộc thi viết “80 năm ngành Thủy lợi Việt Nam đồng hành cùng đất nước”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53

Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53

1,5 triệu bức thư tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 tại Việt Nam

1,5 triệu bức thư tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 tại Việt Nam

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba (năm 2023-2024)

Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết: “Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết: “Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Mong có thêm các cuộc thi viết về công nhân

Mong có thêm các cuộc thi viết về công nhân

Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53

Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53