12 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

12 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát động cuộc thi viết ngành đồ uống với sự phát triển của đất nước

Phát động cuộc thi viết ngành đồ uống với sự phát triển của đất nước

Agribank đồng hành tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Agribank đồng hành tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 13 (năm 2021-2022)

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 13 (năm 2021-2022)

Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân viên chức, lao động lần thứ nhất, năm 2022

Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân viên chức, lao động lần thứ nhất, năm 2022

Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022

Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất (năm 2021-2022) và phát động Cuộc thi lần thứ hai (năm 2022-2023)

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất (năm 2021-2022) và phát động Cuộc thi lần thứ hai (năm 2022-2023)

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

28 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

28 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”