Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 31-5-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW. Đồng thời, Thành ủy Thành phố cũng trình bày dự thảo quy trình về thông qua, triển khai thực hiện đối với những ý tưởng, sáng kiến thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhận định Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị chính là điều kiện để phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ thành phố trong mọi nhiệm vụ, thiết thực giải quyết những việc khó, vướng mắc trong quá trình phát triển. Bên cạnh việc quán triệt, triển khai cụ thể Kết luận số 14-KL/TW, cũng như Kế hoạch số 124-KH/TU, để việc thực hiện có hiệu quả thì phải bảo đảm sự đồng bộ giữa các ngành, địa phương, có sự chia sẻ giữa cấp trên với cấp dưới… cùng với phải hoàn thiện cơ chế, quy định ở các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, lĩnh vực nào cũng có sáng kiến, sáng tạo vì cuộc sống luôn biến động, đổi mới, nhất là giai đoạn hiện nay càng phải linh hoạt, chủ động hơn nữa. Sự đổi mới là những vấn đề chưa có quy định nhưng thực tế đã và đang đặt ra thì phải hành động để bảo đảm hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, vấn đề trọng tâm là phải có nhận thức đúng đắn về chủ trương, tinh thần của Kết luận số 14-KL/TW, từ đó tăng cường về trách nhiệm triển khai. Cấp ủy, người lãnh đạo phải thống nhất trong khuyến khích và bảo vệ cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để luôn mang lại giá trị tích cực. Đồng thời, tạo điều kiện tốt để ý tưởng, sáng kiến được phát triển, bảo đảm đúng pháp luật Nhà nước, quy định của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị từng cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch riêng để triển khai thực hiện hiệu quả và thấu suốt nhận thức đây là điều kiện khơi nguồn sáng tạo cho cán bộ các cấp để cán bộ yên tâm công tác, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước. Trong quá trình thực hiện, vừa khuyến khích, bảo vệ bằng thực tiễn vì lợi ích chung, có sơ kết, nhân rộng biểu dương khen thưởng kịp thời, cũng như đánh giá cán bộ sát đúng.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA