Công bố quyết định giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nên để bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Công bố quyết định giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nên để bầu giữ chức thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025