Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, so với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, có một số nhận thức mới trong chủ đề Đại hội XIII. Đáng chú ý là bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Cùng với đó là nêu “khát vọng phát triển đất nước” và bổ sung “kết hợp với sức mạnh thời đại”.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính.

Đề cập đến những tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội lần này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, có 4 điểm đáng chú ý. Đó là sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới, bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới, bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết thúc hội nghị, Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp phải quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. TP Hồ Chí Minh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố đã đề ra.

Trước mắt, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Thành phố cũng nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 14 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, bảo đảm có hiệu quả.

LÊ TRẦN