Các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo 4 cơ quan chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được triển khai chủ động, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện trên tất cả trụ cột, lĩnh vực. Đóng góp vào thành quả chung đó có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đặc biệt trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; triển khai các hoạt động đối ngoại, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao, xử lý các vấn đề đối ngoại nảy sinh và phối hợp trong xây dựng, triển khai các nghị quyết chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng về công tác đối ngoại.

Hội nghị đã trao đổi nhiều phương hướng và biện pháp tăng cường phối hợp giữa 4 cơ quan trong thời gian tới nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại 6 tháng cuối năm 2023, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

TRUNG ĐỖ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.