Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM)

Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 7

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 7