Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối tới 63 điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Các điểm cầu địa phương có sự tham dự của các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ các Sở Tư pháp.

leftcenterrightdel

 Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, của ngành tư pháp và của từng địa phương, năm 2022, các mặt công tác của bộ, ngành đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác với cách làm hiệu quả, linh hoạt, bám sát chương trình hành động của bộ, ngành tư pháp, phù hợp với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, nhiều lĩnh vực công tác đạt kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến so với năm trước.

Trong năm 2023, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các Sở Tư pháp tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế phục vụ phát triển kinh tế, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh tại từng địa phương. Chú trọng thực hiện truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, đến thời điểm này có thể khẳng định, nước ta đã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Quốc hội giao. Đó là thành tích rất lớn và riêng ngành tư pháp đã có đóng góp hết sức quan trọng vào việc xây dựng thể chế-một trong ba khâu đột phá chiến lược.

Cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ tư pháp năm 2023 mà Bộ Tư pháp đã nêu trong báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị ngành tư pháp tiếp tục quán triệt và thể chế hóa đầy đủ và chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế.

Cùng với đó, ngành tư pháp cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát, giám sát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. “Các bộ cần kiên quyết tránh tình trạng nợ đọng văn bản, vì nếu còn nợ đọng văn bản thì sẽ không đáp ứng được kịp thời yêu cầu của cuộc sống”, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ nói.

Nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp được Chính phủ giao là cơ quan đại diện nước ta trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị ngành tư pháp nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG