Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Campuchia

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Campuchia

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Kiên quyết sắp xếp lại các đơn vị hành chính không đáp ứng được tiêu chí

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Kiên quyết sắp xếp lại các đơn vị hành chính không đáp ứng được tiêu chí

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri