Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện Quyết định số 888 ngày 7-6-2023 của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đoàn Kiểm tra đã công bố quyết định kiểm tra.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Thanh Mẫn kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ.

Trên cơ sở đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, làm việc tại Thành ủy Hà Giang, Huyện ủy Bắc Quang, Huyện ủy Vị Xuyên và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. “Tinh thần là vừa kiểm tra nhưng cũng đồng thời giúp thêm cho địa phương, đơn vị đến kiểm tra tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đã tốt rồi thì tốt hơn”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nói.

Đoàn công tác đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của tỉnh.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện theo hướng liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm cụ thể, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và cán bộ. Đồng thời kết hợp với việc linh hoạt tiếp thu ý kiến đánh giá, phản ánh của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc. 

Đánh giá cán bộ theo từng tháng, quý để làm căn cứ đánh giá cả năm; mở hòm thư góp ý đối với cán bộ và tổng hợp hằng tháng; coi trọng xử lý thông tin dư luận, đơn thư phản ánh của nhân dân về cán bộ, đảng viên, công chức hằng năm.

Bố trí Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Tỉnh đang phấn đấu từ nay đến năm 2025, 100% Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã còn lại không phải người địa phương.

Cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở đã thực hiện phân công cấp ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Thực hiện tốt chủ trương đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt đảng tại chi bộ nơi cư trú.

leftcenterrightdel
Quang cảnh cuộc làm việc. 

Người đứng đầu cấp ủy đã thực hiện trách nhiệm tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những vấn đề có liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức.

Đồng thời, đoàn công tác cũng chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

Đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ, bảo đảm quán triệt, cập nhật, cụ thể hóa đầy đủ các văn bản của Trung ương và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương.

leftcenterrightdel
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng tiếp thu ý kiến của đoàn. 

Đoàn công tác và địa phương thống nhất đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có quy định rõ hơn về công tác luân chuyển, bố trí cán bộ không là người địa phương, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: THÙY LÂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.