Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Giang

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bí thư Tỉnh ủy Giang Đặng Quốc Khánh được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Hà Tĩnh và Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Tĩnh và Thái Nguyên

Khởi công xây dựng cầu dân sinh trị giá hơn 2 tỷ đồng tại tỉnh Hà Giang

Khởi công xây dựng cầu dân sinh trị giá hơn 2 tỷ đồng tại tỉnh Giang

Ban Thanh niên Quân đội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Hà Giang

Ban Thanh niên Quân đội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Giang

Ban Chỉ đạo 190 Tỉnh ủy Sơn La làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận tại tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang

Ban Chỉ đạo 190 Tỉnh ủy Sơn La làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận tại tỉnh Tuyên Quang và Giang

Tỉnh Hà Giang truy điệu và an táng 8 bộ hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Giang truy điệu và an táng 8 bộ hài cốt liệt sĩ