Hà Giang: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát công tác thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Giang: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát công tác thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Làm tốt công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc)

Làm tốt công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh Cao Bằng, Giang (Việt Nam) và Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc)

Hội đàm giao ban giữa các đồn Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với Trạm Kiểm soát biên phòng Xuất nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc)

Hội đàm giao ban giữa các đồn Biên phòng tỉnh Giang (Việt Nam) với Trạm Kiểm soát biên phòng Xuất nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc)

Tuần tra liên hợp trong đêm thực thi pháp luật trên biên giới tỉnh Hà Giang

Tuần tra liên hợp trong đêm thực thi pháp luật trên biên giới tỉnh Giang

Hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em khó khăn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em khó khăn huyện Đồng Văn, tỉnh Giang