Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại Phú Quốc, Kiên Giang

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại Phú Quốc, Kiên Giang

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU và lãnh đạo quốc hội, nghị viện các nước

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU và lãnh đạo quốc hội, nghị viện các nước

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Lào

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Lào

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Lào

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Lào

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Phó chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Phó chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak