Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại Phú Quốc, Kiên Giang

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại Phú Quốc, Kiên Giang

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU và lãnh đạo quốc hội, nghị viện các nước

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU và lãnh đạo quốc hội, nghị viện các nước

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Lào

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Lào