leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc thứ nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 1-12.

 Tham dự phiên trọng thể có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại diện các tổ chức công đoàn quốc tế. Tại phiên trọng thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội. 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

leftcenterrightdel
 Niềm vui và niềm tin của các đại biểu về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

leftcenterrightdel

 Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

Trước đó, sáng 1-12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội; trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Buổi chiều 1-12, Đại hội chia tổ và tiến hành thảo luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tin, ảnh: KIM ANH – PHẠM KIÊN – VŨ PHONG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.