Báo cáo sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023 do Đại tá Trần Quang Tuynh, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y trình bày tại hội nghị khẳng định: Thời gian qua, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của học viện đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị.

Cụ thể là, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Học viện, nhất là 6 nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo, hậu cần, tài chính, kỹ thuật, khoa học quân sự. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự; tổ chức tốt Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị các cấp trong Học viện… Triển khai thực hiện các quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Học viện; kiện toàn cấp ủy và đội ngũ cán bộ các cấp theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Học viện. Đã khảo sát, hỗ trợ xây tặng 4 nhà đại đoàn kết, 3 nhà tình nghĩa. Tổ chức tốt tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ; Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học; các hoạt động “Tháng Thanh niên”, Chương trình “Hành quân về nguồn”, “Hành quân xanh”…

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Quang Tuynh đọc báo cáo sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2023, Đại tá Ngô Tuấn Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện cho biết, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Học viện đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của trên và nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Học viện về công tác kiểm tra, giám sát.

Kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra các cấp hoạt động đúng quy chế, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện….

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung hai báo cáo trên; đồng thời phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị chiều 12-7.

Biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cũng như kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023, Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận nêu rõ, 6 tháng cuối năm, Học viện tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, điều trị, nghiên cứu khoa học, hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục chính trị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Học viện.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; duy trì và chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo an ninh; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Học viện, đồng thời giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống trong các cơ quan, đơn vị…

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện Quân y tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện đánh giá, trong 5 năm qua, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Học viện Quân y đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có nền nếp, chất lượng với nhiều nội dung, hình thức hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong toàn Học viện.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH - QUANG KIÊN