Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tới dự và chỉ đạo Đại hội.

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX. Cụ thể: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được nâng cao; các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp của thị xã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức 31 hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, với 154 ý kiến; 16 hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô với 18 ý kiến; 21 hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 363 ý kiến; tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 99,01%... 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng, biểu dương những thành tựu MTTQ các cấp thị xã Sơn Tây đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận thị xã cần tập trung quan tâm đến 3 vấn đề, đó là: "Tính chủ động, Tính sáng tạo, Tính hiệu quả", khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, chủ động nắm bắt những thuận lợi, nhận định kịp thời những khó khăn, thử thách; nêu cao ý chí quyết tâm, sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành thắng lợi 6 chương trình hành động, 3 khâu đột phá và 9 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đã đề ra.  

leftcenterrightdel

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp. 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 61 thành viên, trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Vân tiếp tục được bầu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XXI.

Tin, ảnh: NGÂN GIANG 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.