Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền, xảy ra tại quận Long Biên

Công an TP Nội thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền, xảy ra tại quận Long Biên

Công an TP Hà Nội xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Công an TP Nội xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Công an TP Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn

Công an TP Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ

Lãnh đạo TP Nội thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ