leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã giới thiệu các đồng chí tân đại sứ, tổng lãnh sự được bổ nhiệm năm 2023, trình bày một số nội dung chính về công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao cũng như công tác chuẩn bị của Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường. 

Phát biểu chúc mừng các đồng chí tân đại sứ, tổng lãnh sự được bổ nhiệm làm Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại với Bộ Ngoại giao nói chung và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng thời gian qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng, là lực lượng tuyến đầu làm công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước, là kênh nhanh nhất, hữu hiệu nhất để truyền tải thông tin trong nước đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Trước bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và yêu cầu nhiệm vụ về công tác tư tưởng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đồng chí tân đại sứ, tổng lãnh sự tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại. Triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất (tháng 12-2021) và mới đây là Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Cần nhận thức sâu sắc mục tiêu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó, chủ động cung cấp thông tin, đề xuất tham mưu chủ trương, chính sách đối ngoại, thông tin đối ngoại, góp phần củng cố, đưa quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu, có hiệu quả; tiếp thu tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm phát triển của các nước, tranh thủ tối đa sức mạnh thời đại, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, thu hút các nguồn lực ở nước ngoài phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta. Phát huy vai trò cầu nối chuyển tải các thông tin, tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại đến bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, tạo được ấn tượng với cộng đồng dân cư tại nước sở tại; giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, đầy đủ và ủng hộ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đồng chí tân đại sứ, tổng lãnh sự tiếp tục phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp, nhanh nhạy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động, thù địch, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính giới, dư luận và truyền thông các nước, bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo của Việt Nam; các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, đặc biệt khi Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các cơ quan truyền thông báo chí trong nước mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, thúc đẩy các phương thức hợp tác truyền thông, chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Khai thác tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số, triển khai công tác thông tin đối ngoại qua các nền tảng mạng xã hội... nhằm đem lại hiệu quả và sức lan tỏa cao nhất; giới thiệu và tạo điều kiện để phóng viên nước ngoài đến Việt Nam đưa tin, viết bài, nhất là về các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng của đất nước. Chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, dư luận, nhu cầu thông tin của nhân dân, báo giới nước sở tại về Việt Nam, từ đó tham mưu các phương hướng, giải pháp thông tin đối ngoại phù hợp, hiệu quả.

Đặc biệt là, tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tư tưởng trong tập thể cán bộ, Đảng viên, người lao động của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nói riêng cũng như cộng đồng kiều bào ta ở nước sở tại nói chung. Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian vừa qua; nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn; tăng cường, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy Đảng. Làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ kiều bào ta vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch, xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện sẽ tích cực, chủ động tập trung và ưu tiên để triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với các cách thức mới mẻ, sáng tạo và quan trọng nhất là có kết quả tích cực ngay trong năm đầu triển khai.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ xúc động khi được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại gặp mặt, chỉ đạo, giao nhiệm vụ; khẳng định quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THÙY LINH