leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được cùng sự nỗ lực, cố gắng, không ngừng đổi mới của Tạp chí Cộng sản.

Nhấn mạnh việc thực hiện tốt vai trò, chức năng là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan báo chí chủ lực-ngọn cờ tư tưởng lý luận của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý Tạp chí Cộng sản giữ vững tôn chỉ, mục đích, đề cao tính lý luận, tính chiến đấu và tính thực tiễn trong tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản; bám sát văn kiện Đảng, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tuyên truyền khoa học, bài bản, hệ thống, phù hợp thực tiễn; tiếp tục phát huy tốt công tác nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị trong toàn Đảng.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản tặng hoa đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, Tạp chí Cộng sản cần chủ động dự báo tình hình quốc tế, trong nước, phát huy vai trò trong định hướng dư luận; thống nhất giữa tuyên truyền trong nước và thông tin đối ngoại; đa tầng hóa phương thức truyền thông gắn với đa dạng hóa phương thức nghiên cứu; định hình cơ chế nắm bắt thông tin phản hồi từ bạn đọc để thường xuyên điều chỉnh, đổi mới, cải tiến các chuyên mục, hình thức trình bày, phong cách thể hiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu độc giả.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản cần đa dạng hóa các phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các hoạt động; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, biên tập viên, phóng viên thật sự sâu lý luận, sát thực tiễn, sắc nghiệp vụ, bảo đảm chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH