Phó thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm, làm việc với một số hội đoàn tại Nhật Bản

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm, làm việc với một số hội đoàn tại Nhật Bản

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị