Trong năm 2023, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thành phố, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. 

leftcenterrightdel
Trao thưởng các cá nhân có thành tích. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm nền nếp chế độ nắm, dự báo, báo cáo, đánh giá đúng tình hình, tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng, học tập chính trị; có nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả triển khai đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; luôn chủ động tăng cường quản lý nội bộ, quản lý tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng nảy sinh, định hướng kịp thời trước những diễn biến phức tạp, ngăn chặn, phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị, mọi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, thành thạo các phương pháp, hình thức đấu tranh, tuyên truyền, phản bác những luận điệu sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Các đơn vị đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; vạch trần, đấu tranh hiệu quả với những luận điệu sai trái, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Dịp này, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: ĐỖ PHÚ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.