Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (Ban chỉ đạo) dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban chỉ đạo Đề án tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Quảng Ngãi....

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Báo cáo kết quả quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi do đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí Tỉnh ủy Quảng Ngãi trình bày, khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với LLVT. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang địa phương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể bố trí thế trận phòng thủ, kết hợp phát triển KT-XH, bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh từng bước được điều chỉnh theo quy hoạch phát triển KT-XH gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, xóa đói, giảm nghèo được tỉnh chú trọng. Hiện toàn tỉnh có 6.800 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 37.413 liệt sĩ, 30.257 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, hơn 10.250 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 37.780 người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, gần 5.870 tham gia kháng chiến và có con bị nhiễm chất động hóa học luôn được quan tâm.

Trên cơ sở các tham luận, những đề xuất, kiến nghị của địa phương, thay mặt Ban chỉ đạo, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong triển khai thực hiện Nghị quyết những năm qua.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự hội nghị. 

Đồng chí khẳng định, hơn 10 năm qua, thế giới, khu vực đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua cũng như những năm tiếp theo. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết; các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời.

Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Tỉnh ủy Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng, tiến hành toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng vững mạnh toàn diện; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Năng lực lãnh đạo, điều hành quản lý nhà nước của cơ quan hành chính các cấp không ngừng được cải thiện.

Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp là động lực to lớn trực tiếp thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, góp phần giảm nghèo trên địa bàn, bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước....

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang. 

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi đã phát huy sức mạnh tổng hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chương trình hành động và phong trào thi đua yêu nước mang lại ý nghĩa chính trị sâu sắc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, an ninh, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Về phương hướng trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng trong tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng trong tất cả các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, ý nghĩa của Nghị quyết trong tình hình mới; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc và củng cố việc thực hiện; chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, tập trung vào nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thật sự hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc bảo vệ Tổ quốc; nhất là chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và nắm chắc tình hình, không để xảy ra điểm nóng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030) và những năm tiếp theo, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH. Không ngừng nâng cao chất lượng và hoạt động của khu vực phòng thủ các cấp, gắn với phòng thủ của Quân khu 5 và phạm vi cả nước...

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng tỉnh Quảng Ngãi. 

Đặc biệt, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự, an ninh, đối ngoại. Đồng thời thực hiện nghiêm, hiệu quả, đúng quy định việc phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến với các lực lượng trong khu vực phòng thủ, trong đó Tỉnh ủy phải giữ vai trò trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác diễn tập phòng thủ dân sự và khu vực phòng thủ.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng trao bằng khen tặng 29 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG