Về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội công đoàn cơ sở hoàn thành trước 31-5-2023; đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước 31-7-2023.

leftcenterrightdel

Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV X20 Nam Định (Công ty Cổ phần X20, Tổng cục Hậu cần). Trong ảnh: Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ XI.

Đến thời điểm hiện tại, về tiến độ, đã có gần 80.000/124.000 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội (đạt tỉ lệ gần 65%, một số nơi đã đạt tỉ lệ trên 90%). Trong đó, có trên 25% công đoàn cơ sở đã bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội. Việc bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn tại đại hội cơ bản đảm bảo theo đúng tinh thần lựa chọn “thủ lĩnh” công đoàn ở cơ sở, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, đã tổ chức 2.361 hội nghị để điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, bầu đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Cũng theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, điểm mới của Đại hội công đoàn cơ sở lần này là ngay tại đại hội của nhiều công đoàn cơ sở, trong phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới đã chú trọng các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động với mục tiêu thu hút ngày nhiều đoàn viên tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.

Đánh giá về công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội ở cấp cơ sở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, các cấp công đoàn đã chuẩn bị đại hội một cách bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng. Đặc biệt, đã lựa chọn 1.903 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm (làm trước) để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo đại hội đại trà, qua đó đã giúp các đơn vị điều chỉnh, khắc phục các vướng mắc, nâng cao chất lượng tổ chức đại hội.

Thành công của Đại hội công đoàn cơ sở là tiền đề để tổ chức tốt Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Do đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo để Đại hội cấp cơ sở hoàn thành đúng tiến độ, chương trình nghị sự theo kế hoạch đề ra. 

Tin, ảnh: KIM ANH