Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức nhân sự PV GAS: Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức nhân sự PV GAS: Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Quân chủng Phòng không-Không quân chỉ đạo đại hội chi bộ làm điểm

Quân chủng Phòng không-Không quân chỉ đạo đại hội chi bộ làm điểm