Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ đã công bố quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 10-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT kể từ ngày 10-9-2022.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc mừng ông Nguyễn Thanh Lâm được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao trọng trách giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ TT&TT. 

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Thanh Lâm. 

Phát biểu buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, lĩnh vực báo chí và truyền thông có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm vụ của báo chí, xuất bản trong nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội Đảng XIII chỉ rõ. Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Bộ TT&TT sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, với mục tiêu cụ thể đã đề ra. 

Trước yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý báo chí, truyền thông, căn cứ điều kiện và tiêu chuẩn cán bộ, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT đã đề xuất và được Ban Bí thư, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép bổ sung thêm một Thứ trưởng chuyên trách về lĩnh vực báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, tân Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm là người có nhiều trải nghiệm, trưởng thành từ phóng viên, đi qua nhiều vị trí công tác, với nhiều thăng trầm. Có thể nói, không có gì có thể thay thế cho những trải nghiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Nhiệm vụ trên vai của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm là rất lớn. Vừa là thay đổi hạ tầng làm báo, thay đổi cách làm báo, vừa là thay đổi mô hình kinh tế báo chí để đầu tư cho báo chí và đặc biệt là báo chí sẽ phải tham gia mạnh mẽ hơn, khơi dậy khát vọng Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Một lĩnh vực muốn đi xa, muốn làm mạnh mẽ thì phải có lý luận dẫn dắt. Quản lý nhà nước thì ít khi nói đến lý luận nhưng thực ra làm gì cũng phải có lý luận. Lý luận thì hình thành con đường. Rõ con đường thì mọi ứng xử tình huống mới tạo ra sự phát triển”.

Bộ trưởng cũng lưu ý Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm sẽ phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng về báo chí cách mạng, hình thành lý luận quản lý báo chí. Báo chí lành mạnh sẽ góp phần quan trọng để xã hội lành mạnh bởi vì báo chí là món ăn hàng ngày của mọi người dân. Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh về nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí: Muốn làm tốt thì đầu tiên là chuyển đổi hoạt động báo chí. Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm sau 1 năm nữa căn bản làm xong chuyển đổi số báo chí và chú ý mục tiêu quản lý báo chí phát triển bền vững. 

leftcenterrightdel
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng các Thứ trưởng TT&TT chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Lâm.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã giao nhiệm vụ là Thứ trưởng Bộ TT&TT. 

Với trọng trách mới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ đoàn kết, nhất trí, sát cánh cùng Bộ trưởng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ và ngành TT&TT.

Như vậy, cùng với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông có 5 thứ trưởng, bao gồm: Thứ trưởng Phan Tâm, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Phạm Đức Long và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm.

VĂN PHONG - THẢO ANH