leftcenterrightdel
Cầu Vân Tiên hiện là cây cầu vượt biển dài nhất Quảng Ninh, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, kết nối hạ tầng giao thông của tỉnh và cả nước. Ảnh minh họa: TTXVN 

Bổ sung Thứ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (cử một đồng chí chuyên trách). Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ ban hành bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng điều phối vùng đối với đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong Quy chế hoạt động của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng điều phối các vùng liên quan phê duyệt danh sách các Ủy viên của Hội đồng điều phối vùng đối với đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.