Với Đảng, lý tưởng cao cả không gì khác là dân tộc phải được độc lập, tự do, đất nước hòa bình, thống nhất, phồn vinh và mọi người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc. Đảng ta vì nhân dân vai gánh nặng suốt đời. Đảng tự nguyện đặt lên vai mình sứ mệnh đó như một giao phó thiêng liêng của lịch sử. Bởi lẽ, từ "Thuở nô lệ, thân ta nước mất/ Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm" (thơ Tố Hữu), đi qua những năm tháng bi tráng, cùng nhân dân làm nên bao chiến thắng lẫy lừng, những kỳ tích rực rỡ; và cho đến hôm nay, Việt Nam đã có một vị thế đàng hoàng, vững chãi trên trường quốc tế. Đó là thành quả to lớn của sự nghiệp cách mạng; là minh chứng có tính chất bất biến: Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

leftcenterrightdel

Khúc hát ca ngợi Đảng quang vinh. Ảnh: TUẤN HUY

Với Đảng, khi nước chưa mạnh, dân chưa giàu thì nỗi lo còn nặng trĩu. Đất nước ta mới có mức thu nhập trung bình trên thế giới, còn rất nhiều việc cần làm, phải làm trong thời đại 4.0, khi công cuộc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang là hành trình không thể đảo ngược của nhân loại. Mối quan hệ giữa Đảng với dân, dân với Đảng vẫn nguyên vẹn bản chất có từ 94 năm nay và sẽ mãi mãi như thế. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Bác cũng khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân: Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên. Lại nhớ tới câu thơ chữ Hán đầy chiêm nghiệm của Nguyễn Trãi trong bài "Quan hải" (Đóng cửa biển): "Phúc chu thủy tín dân do thủy"-thuyền bị lật mới tin câu nói dân như nước. Sự đồng lòng của dân là sức mạnh vô song; là lực lượng không gì thay thế được của mọi cuộc đổi thay, của cách mạng, của hành trình dựng nước và giữ nước xưa nay.

Niềm tin của dân với Đảng là sự bảo đảm cho công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, tổ chức thực hiện sẽ có nhiều thành tựu hơn và đi đến thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi ấy sẽ được đánh dấu bằng sự mạnh giàu của đất nước, hạnh phúc của nhân dân; Việt Nam phải là nơi đáng sống trên hành tinh này. Giấc mơ hóa rồng của đất nước chỉ trở thành hiện thực khi Đảng với dân là một; chung ý chí, chung tâm huyết, chung hành động trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc vẫn đang còn bao thử thách.

Vui và tin biết mấy khi vừa qua, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đảng xác định rõ, chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước. Vừa cụ thể vừa nhân văn và thiết thực, không sa vào những điều cao siêu, quá tầm, Đảng hướng sự lãnh đạo vào những đòi hỏi sát sườn từ cuộc sống quần chúng, vì sự lớn mạnh của dân tộc hôm nay và mai sau. Đó là chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; đặc biệt nhấn mạnh tới việc chăm lo và tạo cơ hội vươn lên trong cuộc sống đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn... Đó quả là sự chăm lo hết thảy cho dân của một Đảng chân chính-một Đảng giàu đạo đức, giàu văn minh!

Khởi niên, ngẫm lại chuyện cũ. Khi dân ta chưa no ấm, Đảng không thể yên lòng. Khi mới giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khao khát dân ta ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành. Nay, Đảng ta vẫn một lòng kế tục trọng trách nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang ấy; luôn một lòng vì dân với những chỉ tiêu mới mẻ được đặt ra vì sự tiến bộ, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, sánh vai cùng bạn bè bốn bể, năm châu. Ấy là trong tầm nhìn đến năm 2045, khi tròn 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm quốc gia có Chỉ số phát triển con người (HDI) cao trên thế giới.

Mùa xuân mới đã về. Đất nước tươi thắm một màu xuân. Có lẽ đây là xuân hy vọng. Hy vọng xuân sau sẽ hơn hẳn xuân này. Hy vọng những điều tốt lành cho Tổ quốc, cho nhân dân trên con đường đi lên hạnh phúc sáng tươi!

NGUYỄN HỮU QUÝ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.