“Tôi cũng nhất trí ý kiến về những kết quả nổi bật và thực sự ý nghĩa trong thời gian ông Tình làm bí thư chi bộ. Ông ấy là người “cầm cờ”, có uy tín nên cán bộ, đảng viên và nhân dân sôi nổi hưởng ứng. Nhưng nói công lao của mình ông ấy thì không đúng. Vì mọi việc bí thư chi bộ đề xuất đều được chi bộ thảo luận, góp ý, trước lúc đưa vào nghị quyết, phân công thực hiện cụ thể. Chi bộ đã lựa chọn nhân sự xứng đáng để thay thế và sẽ giúp đỡ để người kế nhiệm làm tốt hơn nữa”, ông Minh thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Rõ ràng, mọi chi bộ đều hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nghị quyết của chi bộ hay những công việc, nhiệm vụ của chi bộ đều được thảo luận công khai, thống nhất ý kiến trước khi ban hành, tổ chức thực hiện. Đó là sản phẩm kết tinh trí tuệ, sức mạnh của tập thể. Hơn nữa, trong mối quan hệ giữa “tập thể lãnh đạo” và “cá nhân phụ trách” thì mối quan hệ giữa cấp ủy và người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Khi tập thể lãnh đạo thực sự đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tổ chức và các quy định của Đảng... sẽ làm tăng sức chiến đấu, uy tín của tổ chức đảng. Trong đó, bí thư chi bộ có vị trí rất quan trọng, định hướng, dẫn dắt cả tập thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của chi bộ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: thuvienphapluat.vn 

Tuy nhiên, thực tế ở không ít chi bộ hiện nay có tình trạng thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Có những cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ... nhưng không được tập thể theo dõi, giám sát, giúp đỡ kịp thời, dẫn đến vi phạm nguyên tắc tổ chức và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Song cũng có nơi lại đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, triệt tiêu tính đấu tranh, tự phê bình và phê bình. Đó là những nguy cơ dẫn đến suy giảm sức chiến đấu, uy tín của tổ chức đảng, mất niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; cần phải quyết liệt ngăn chặn.

Mọi tổ chức đảng phải luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Phải phân cấp, phân định rõ giữa tập thể lãnh đạo và nhiệm vụ của từng cá nhân, xác định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Quan trọng hơn, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chung tay xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

TRẦN CHIẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.