Tham mưu kịp thời, chỉ đạo sâu sát

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, KGM đã và đang trở thành “vùng lãnh thổ mới” có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của các quốc gia nói chung, Việt Nam nói riêng.

Từ tính chất, vị trí, vai trò quan trọng của KGM, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên KGM. Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nêu rõ: Ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ hiện đại đối với lực lượng Phòng không-Không quân, Hải quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển, Tác chiến KGM... Xây dựng phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tác chiến KGM và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng tác chiến KGM, Đảng ủy, BTL 86 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị BTL và lực lượng tác chiến KGM toàn quân tích cực, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên KGM; bảo đảm, ứng dụng, phát triển CNTT trong toàn quân. Trực tiếp chỉ đạo phát triển các phần mềm, xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu, phát triển các ứng dụng, hạ tầng CNTT trong Quân đội; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến KGM, bảo vệ các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, tham gia bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, phối hợp với các lực lượng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trên KGM.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 3 (tháng 3-2023). Ảnh: HOÀNG BÁ LỢI

Những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là thủ trưởng Bộ Quốc phòng, BTL 86 được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, nhanh chóng củng cố, xây dựng hệ thống doanh trại từ BTL đến các cơ quan, đơn vị, mua sắm các trang thiết bị phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trang thiết bị CNTT... để bảo đảm điều kiện làm việc.

Các cơ quan, đơn vị thuộc BTL cũng đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình hoạt động, công tác theo yêu cầu nhiệm vụ của một đơn vị chiến đấu. Đảng ủy, BTL luôn quan tâm tham mưu, đề xuất với cấp trên điều động, bổ sung đội ngũ cán bộ của BTL có trình độ cao về CNTT, từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và từ nguồn tuyển dụng bên ngoài vào; đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ trong BTL và cán bộ tác chiến KGM toàn quân.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, BTL 86 đã làm tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng về ứng dụng, quy hoạch, phát triển CNTT; đề xuất thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng và Đề án tự động hóa chỉ huy toàn quân.

Chủ trì phối hợp xây dựng và triển khai các ứng dụng dùng chung trong Bộ Quốc phòng như: Hệ thống thư điện tử quân sự; hệ thông tin chỉ đạo, điều hành; quản lý văn bản và hồ sơ công việc... góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ huy, điều hành ở các cấp. BTL 86 kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia trên KGM; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội triển khai kế hoạch tác chiến KGM bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Cùng với đó, Bộ tư lệnh 86 đã chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến xây dựng các chiến lược, đề án, chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng quốc gia và chiến lược phát triển, ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Tích cực, chủ động tham gia bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Ngăn chặn hiệu quả, phòng thủ vững chắc

Thực hiện phương châm “Trinh sát kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, phòng thủ vững chắc”, BTL 86 chủ động nghiên cứu nâng cấp, phát triển các hệ thống giám sát, công cụ xử lý mã độc triển khai trên mạng máy tính quân sự. Triển khai đồng bộ các phương án trinh sát, phòng thủ, bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng. Từng bước điều chỉnh mô hình tổ chức, bố trí lực lượng, vũ khí, trang bị tác chiến mạng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức hiệu quả hoạt động săn tìm mối nguy cơ trên mạng máy tính quân sự, mạng internet quốc phòng.

Hai năm qua, BTL 86 đã tổ chức trinh sát mạng, phát hiện hàng nghìn lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần mềm gián điệp trên mạng máy tính quân sự, mạng internet của các cơ quan, đơn vị toàn quân; kịp thời thông báo, phối hợp triển khai các giải pháp xử lý, khắc phục. Giám sát chặt chẽ các trang, cổng thông tin điện tử, ứng dụng dịch vụ của các cơ quan, đơn vị; kịp thời ngăn chặn hàng trăm nghìn lượt dò quét, cảnh báo tấn công, các hoạt động cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tấn công mạng; triển khai các giải pháp phòng thủ cho những đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch, bảo vệ an toàn cho hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Trong đó, BTL 86 cung cấp hơn 5.000 mục tiêu đấu tranh thông tin cho Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương và phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Các cơ quan, đơn vị trong BTL 86 đã triển khai các giải pháp an toàn chủ động giám sát, phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa máy tính quân sự vi phạm kết nối mạng internet, giảm nguy cơ nhiễm mã độc vào mạng nội bộ. Kịp thời phát hiện và tổ chức ứng cứu sự cố máy tính bị tấn công, cài cắm các công cụ dò quét mạng tại các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo lực lượng CNTT toàn quân kịp thời vá các lỗ hổng bảo mật tồn tại trong các ứng dụng, dịch vụ web trên mạng máy tính quân sự. Tham gia giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu, nguy cơ mất an toàn thông tin tại các hệ thống CNTT quan trọng quốc gia.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, BTL 86 đã tổ chức thành công các hội thảo về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đánh giá tác động ứng dụng ChatGPT trong hoạt động tác chiến KGM. Phối hợp với Ban chỉ đạo 35 Trung ương triển khai thực hiện Đề tài cấp Nhà nước “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội”; triển khai bảo đảm tiến độ các đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng. Tổ chức thông qua 15 đề tài, sáng kiến, nhiệm vụ kỹ thuật cấp cơ sở bảo đảm chất lượng. Biên soạn có chất lượng tài liệu “Những vấn đề lý luận cơ bản về tác chiến KGM” và tham gia xây dựng Đề án “Tác chiến phòng, chống phương tiện bay không người lái”.

BTL 86 chủ trì phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức diễn tập chỉ huy, tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh đối kháng KGM được thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đánh giá tốt. Chỉ đạo các đơn vị trong BTL diễn tập thực chiến bảo vệ mục tiêu quan trọng, trọng yếu đạt kết quả tốt; tham gia diễn tập trực tuyến phòng thủ mạng đa quốc gia do Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản tổ chức đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác tham mưu, chỉ đạo của BTL 86 trong tác chiến KGM góp phần quan trọng để Quân đội thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo quốc gia.

Tình hình trên KGM đang và sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, khó nắm bắt. Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều công nghệ mới, hiện đại tạo ra nhiều thách thức đối với hoạt động tác chiến KGM. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội tăng cường tán phát thông tin sai sự thật, chống phá, xuyên tạc, đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và "phi chính trị hóa" Quân đội.

Các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, quân sự, quốc phòng vẫn là mục tiêu của các chiến dịch tấn công mạng tinh vi, có chủ đích nhằm đánh cắp bí mật Nhà nước, bí mật quân sự. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, sự chỉ đạo của trên và yêu cầu nhiệm vụ, BTL 86 quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Trong đó chú trọng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc diễn biến tình hình trên KGM, kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án xử trí, không để bị động, bất ngờ. Triển khai tốt các nhiệm vụ về tác chiến KGM, CNTT phục vụ hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đẩy mạnh trinh sát chuyên sâu gắn với xây dựng, phát triển lực lượng tinh nhuệ, đồng đều giữa các đơn vị trong BTL. Đẩy mạnh hoạt động săn tìm mối nguy cơ trên mạng máy tính quân sự, mạng internet quốc phòng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Điều hành Sở chỉ huy BTL, tập trung vào nhiệm vụ phân tích, nhận định, dự báo tình hình trên KGM và đề đạt với người chỉ huy ra quyết định.

QUANG THẮNG