leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, các cấp hội đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch và triển khai linh hoạt toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trọng tâm là triển khai các hoạt động nhiệm kỳ Chủ tịch VECONAC.20 (Đại hội Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á lần thứ 20); tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ 6; tích cực tham gia các nhiệm vụ, các phong trào của đất nước, địa phương, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ; kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội các cấp. Tuyệt đại đa số CCB trung thành, kiên định, vững vàng; chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, hội nghị thống nhất: Các cấp hội phải luôn nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên CCB, nhất là các địa bàn khó khăn, bị thiên tai, thảm họa và trước các ngày lễ, Tết, sự kiện quan trọng của đất nước. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ 7 và chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ của Hội CCB các cấp; tích cực chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững cho CCB, hạn chế tái nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Tin, ảnh: DUY THÀNH