Trả lời: Theo quy định tại Điều 17, Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-2-2024 như sau:

1. Gây khó khăn hoặc xúi giục nhằm cản trở đồng đội thực hiện nhiệm vụ thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.

2. Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

b) Lôi kéo người khác tham gia;

c) Trong sẵn sàng chiến đấu;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.