Đồng chí Nguyễn Huy Tiêm hy sinh trong Chiến dịch Nông Sơn - Tuy Phước
go top