Đồng chí Nguyễn Bá Tụ chiến đấu và hy sinh tại Tiểu đoàn 10-KH, Sư đoàn 305
go top