Đồng chí Đào Xuân Hân hy sinh tại đơn vị d2 KB
go top