Đồng chí Nguyễn Đức Phấn hy sinh tại Kampong Cham, Campuchia
go top