Đồng chí Lê Trọng Mạc hy sinh tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế
go top