Đồng chí Nguyễn Thanh Thuần chiến đấu và hy sinh tại đơn vị KB
go top