Đồng chí Đỗ Thế Đậm hy sinh tại Khăm Muộn Lào
go top