Bản lĩnh “sao vuông” hàng không

Cơ động vào vị trí kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1, đồng chí Hồ Thị Diễm Thi thuộc lực lượng tự vệ (LLTV) Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Chi nhánh Tân Sơn Nhất, thực hành các yếu lĩnh động tác ngắm bắn, bóp cò khá thuần thục ở ba tư thế (đứng, quỳ, nằm).

Dẫu bị áp lực bởi buổi kiểm tra bắn súng có sự giám sát của Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng, nhưng Diễm Thi đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, viên đạn đầu tiên trúng vòng mười và tổng là 73 điểm, đạt loại giỏi. Ngoài Diễm Thi còn nhiều tự vệ (TV) nữ đạt điểm giỏi, như: Nguyễn Thị Thùy Anh; Trần Thúy Nga; Đào Hoàng Ngọc Phượng… Kết thúc buổi kiểm tra, 100% cán bộ, chiến sĩ LLTV của Công ty VIAGS đạt khá, giỏi, trong đó có 50% giỏi.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo đoàn công tác Bộ Quốc phòng trao đổi với cán bộ, chiến sĩ tự vệ Công ty VIAGS, Chi nhánh Tân Sơn Nhất. 

Chiến sĩ Trần Thị Thúy Hằng bày tỏ: “Cách đây một năm, tôi được kết nạp vào LLTV của công ty. Quá trình tham gia huấn luyện tập trung, anh chị em TV luôn được Đảng ủy, lãnh đạo công ty quan tâm tạo điều kiện mọi mặt, thường xuyên động viên nên ai cũng hăng hái thực hiện nhiệm vụ”.

Trao đổi với đồng chí Bùi Đức Thanh, Giám đốc kiêm Chỉ huy trưởng và đồng chí Phạm Đức Hồng, Trưởng Trung tâm Phục vụ sân đỗ kiêm Chính trị viên Ban CHQS Công ty VIAGS, Chi nhánh Tân Sơn Nhất, chúng tôi được biết, những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là kinh doanh, dịch vụ, công ty thường xuyên làm tốt công tác xây dựng và huấn luyện LLTV. Theo đó, Ban CHQS công ty đã ưu tiên lựa chọn những đồng chí cán bộ, nhân viên, người lao động có trình độ, sức khỏe, trách nhiệm để kết nạp vào LLTV. Quá trình tổ chức huấn luyện, Ban CHQS công ty tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ TV nắm chắc nội dung chính trị, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, Điều lệnh Đội ngũ… Qua đó, LLTV của công ty ngày càng trưởng thành về mọi mặt.

Gắn phát triển kinh tế với quốc phòng

Với phương châm “gắn phát triển kinh tế với quốc phòng và an ninh”, cùng với chú trọng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, dịch vụ, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo tổng công ty và các công ty thành viên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác QP, QS. Đồng chí Bùi Đình Nghiểm, Chánh văn phòng Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TCT HKVN, cho biết: “Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai nhiệm vụ QP, QS, hằng năm, tổng công ty và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã triển khai nghiêm túc những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP, QS. Ban CHQS các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác QP, QS theo sự phê duyệt của cơ quan quân sự địa phương đúng quy định. Các Ban CHQS và LLTV thường trực thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, lãnh đạo các cấp. Quá trình triển khai công tác QP, QS, tổng công ty xác định chú trọng đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu và thường xuyên làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, điển hình mới. Nhờ đó, nhiệm vụ QP, QS được triển khai đồng bộ, toàn diện, chất lượng”.

Hiện nay, TCT HKVN đã thành lập được 27 Ban CHQS, trong đó có 21 Ban CHQS thuộc tổng công ty, 6 Ban CHQS thuộc đơn vị cơ sở. Thời gian qua, công tác bồi dưỡng kiến thức QP, AN của tổng công ty luôn bảo đảm về quân số và chất lượng. Công tác xây dựng và huấn luyện LLTV chặt chẽ, hiệu quả. LLTV của tổng công ty và các đơn vị thành viên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ, khắc phục sự cố… Ban CHQS các cấp của tổng công ty đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho nền kinh tế quốc dân theo quy định. Hằng năm, tổng công ty đều tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về dự bị động viên... cho cán bộ, công nhân viên; bảo đảm tốt các tiêu chuẩn, chế độ cho LLTV trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Tham gia hội thi, hội thao các cấp tổ chức, LLTV của tổng công ty đều đạt giải cao. Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ QP, QS đã góp phần giúp TCT HKVN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm an toàn các chuyến bay.

Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG