Quy định tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là cần thiết và phù hợp
go top