Cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dânTin thường

23/04/2017 20:31

QĐND - Trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên, già làng, trưởng thôn luôn là những người có uy tín cao trong cộng đồng; tấm gương mẫu mực đối với việc giữ gìn và bảo đảm sự bền vững những mối quan hệ giữa các thành viên tại buôn, làng. Với tầm ảnh hưởng của mình, họ giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân...

go top