Sẵn sàng đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới

Sẵn sàng đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới

14/02/2017 07:52

QĐND - Công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2017 ở các đơn vị trên địa bàn phía nam Quân khu 5 đã được tiến hành chu đáo, tạo điều kiện tốt để chiến sĩ mới khi về đơn vị là bước vào sinh hoạt, học tập và huấn luyện được ngay.

go top