Cái “nôi” đào tạo cán bộ cơ sở

Cái “nôi” đào tạo cán bộ cơ sở

11/01/2017 08:12

QĐND - Những năm qua, dẫu còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Trường Quân sự Quân khu 2 luôn đồng sức đồng lòng nỗ lực thi đua "Dạy tốt, học tốt, công tác tốt, kỷ luật nghiêm", hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 2.

go top