Hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và người lao động về an toàn thực phẩm (ATTP); đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP.

leftcenterrightdel

Kiểm tra thực phẩm nhập bếp tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 692. Ảnh: quocphongthudo.vn.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về an ninh, ATTP. Nêu cao vai trò của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức quần chúng và sự giám sát của bộ đội đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua đó, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Ngoài các hoạt động thường xuyên về bảo đảm ATTP, hoạt động này được coi là điểm nhấn trong năm, tạo đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về ATTP; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng với cộng đồng trong công tác ATTP.

Cục Quân y đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các biện pháp thực hiện công tác ATTP; phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật ATTP tại đơn vị; phát hiện, khắc phục các yếu tố nguy cơ gây mất ATTP; không để xảy ra mất ATTP.

Trong thời gian này, một chiến dịch truyền thông về bảo đảm ATTP sẽ được triển khai, bao gồm các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức tọa đàm, hội thảo, giao lưu, thi tìm hiểu về công tác ATTP, các quy định của pháp luật, của Quân đội về ATTP; ký giao ước thi đua giữa các đơn vị. Huy động các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức đoàn thể tham gia chiến dịch truyền thông, tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về ATTP, đồng thời cảnh báo đến mọi cán bộ, chiến sĩ những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật. Quảng bá các mô hình sản xuất kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn. Công khai các cơ sở, cá nhân vi phạm hành chính, các sản phẩm không đảm bảo chất lượng dễ gây mất ATTP…

leftcenterrightdel
 

CỤC QUÂN Y