Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụphoto

Noi gương Đại tướng Phùng Quang Thanh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Noi gương Đại tướng Phùng Quang Thanh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Tấm gương chiến đấu quả cảm, người chỉ huy quân đội mẫu mực

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Tấm gương chiến đấu quả cảm, người chỉ huy quân đội mẫu mực

THÔNG BÁO LỄ TANG ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH

THÔNG BÁO LỄ TANG ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH

Thâu đêm phủ nhanh vaccine

Thâu đêm phủ nhanh vaccine

TIN BUỒN: Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ trần

TIN BUỒN: Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ trần

Nhớ mãi Tư lệnh Phùng Quang Thanh

Nhớ mãi Tư lệnh Phùng Quang Thanh

Mầm sống trong tâm dịch

Mầm sống trong tâm dịchphoto

Đại tướng Phùng Quang Thanh với đối ngoại quốc phòng

Đại tướng Phùng Quang Thanh với đối ngoại quốc phòng

Chênh giá do đâu?

Chênh giá do đâu?

Phê phán âm mưu, thủ đoạn phủ nhận Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phê phán âm mưu, thủ đoạn phủ nhận Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Người chỉ huy là dũng sĩ (Tiếp theo và hết)

Người chỉ huy là dũng sĩ (Tiếp theo và hết)

Vị tướng quân tin, dân mến

Vị tướng quân tin, dân mến

Vùng xanh yên bình

Vùng xanh yên bình