Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụphoto

Đại tướng Phùng Quang Thanh với các cựu chiến binh Xô viết

Đại tướng Phùng Quang Thanh với các cựu chiến binh Xô viết

Sóng và máy tính

Sóng và máy tính

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong lòng quân và dân Việt Bắc

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong lòng quân và dân Việt Bắc

Học tập Đại tướng, Anh hùng Phùng Quang Thanh, toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Học tập Đại tướng, Anh hùng Phùng Quang Thanh, toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Cảm ơn bác sĩ Hưng

Cảm ơn bác sĩ Hưng

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác huấn luyện

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác huấn luyện

Nguyện noi gương thủ trưởng Phùng Quang Thanh

Nguyện noi gương thủ trưởng Phùng Quang Thanh photo

Trận chiến đồi Không Tên thể hiện phẩm chất anh hùng của đồng chí Phùng Quang Thanh

Trận chiến đồi Không Tên thể hiện phẩm chất anh hùng của đồng chí Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng

​

Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng ​photo

Lời căn dặn của Đại tướng Phùng Quang Thanh và cuốn sách đầu tay

Lời căn dặn của Đại tướng Phùng Quang Thanh và cuốn sách đầu tay

Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển

Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biểnphoto

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

Có một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không chỉ lãnh đạo bằng quân lệnh

Có một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không chỉ lãnh đạo bằng quân lệnh

Đại tướng Phùng Quang Thanh với Bộ đội Phòng không-Không quân

Đại tướng Phùng Quang Thanh với Bộ đội Phòng không-Không quân

Bài 2: Những sáng kiến mang tầm chiến lược

Bài 2: Những sáng kiến mang tầm chiến lược

Anh là vị tướng rất có tâm với bộ đội

Anh là vị tướng rất có tâm với bộ độiphoto

“Tiếp sức” ngư dân chống dịch Covid-19

“Tiếp sức” ngư dân chống dịch Covid-19

Công nghệ để chống dịch

Công nghệ để chống dịch

Xây dựng quân đội vững mạnh là trăn trở, tâm huyết của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Xây dựng quân đội vững mạnh là trăn trở, tâm huyết của Đại tướng Phùng Quang Thanh