Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Trường Giang cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất Việt Nam đã hoàn hiện Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi), trình Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội để đưa dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 (Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 năm 2024).

Thực hiện Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở Ban soạn thảo, Tổ biên tập được thành lập tại Quyết định số 995/QĐ-BTNMT ngày 13-5-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khoáng sản Việt Nam đã rà soát, đề xuất kiện toàn Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Theo đó, Ban soạn thảo gồm đồng chí Trần Hồng Hà, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Trưởng ban; đồng chí Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Phó trưởng ban thường trực; ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam là Phó trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam và Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia.

Tổ biên tập gồm đồng chí Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam là Phó tổ trưởng thường trực; đồng chí Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam và đồng chí Lại Hồng Thanh, Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia là Phó tổ trưởng và các thành viên là lãnh đạo các Cục chủ trì.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên biểu dương, đánh giá cao Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất Việt Nam đã tiếp thu các kết quả trong việc triển khai xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước đây.

Thứ trưởng chỉ đạo 2 cục rà soát lại các thành viên của Ban soạn thảo và Tổ biên tập, đồng thời xây dựng dự thảo quyết định thành lập 3 tiểu ban về địa chất, khoáng sản và kinh tế địa chất và khoáng sản. Trong đó, 3 trưởng ban lần lượt là đồng chí Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng cũng yêu cầu 2 đơn vị soạn thảo lại kế hoạch xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản chi tiết, cụ thể hơn từ nay đến tháng 10-2023 khi dự thảo Luật trình lên Chính phủ và chuẩn bị kỹ nội dung cho cuộc họp ban soạn thảo và tổ biên tập trong tháng này.

Tin, ảnh: LA DUY