Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hai đồng chí Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Hai đồng chí Trần Hồng Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026