Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh phương án giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần đất diện tích khoảng 4,3ha thuộc khu phố 1, phường Bình An (quận 2) nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND thành phố đã chỉ đạo tổ công tác liên ngành và các đơn vị liên quan xây dựng lại phương án thực hiện, bảo đảm các nguyên tắc: Đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn và được đại đa số người dân đồng thuận. Trước khi xây dựng phương án phải tổ chức tiếp xúc lại với 331 hộ dân để xác định rõ bao nhiêu hộ dân chấp thuận hoán đổi đất, bao nhiêu hộ dân nhận tiền, làm cơ sở thực hiện xây dựng phương án…

Sau khi hoàn tất các cơ sở pháp lý về ranh quy hoạch, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND thành phố giao cho UBND quận 2 rà soát, phân loại, tập trung áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp các hộ dân tiếp tục khiếu nại thì giao Chủ tịch UBND quận 2 xem xét, giải quyết theo quy định của pháp  luật.

Sau khi có Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 9-8-2019 về việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra. Kế hoạch gồm 13 nhóm giải pháp với 22 đầu việc. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhóm việc, đầu việc có hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra…

Trả lời ý kiến phóng viên và kết luận buổi họp báo, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh: Chính quyền thành phố đã nỗ lực và quyết tâm, quyết liệt giải quyết những vướng mắc trong quy hoạch, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo phương châm thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật, đem lại những lợi ích tốt nhất cho người dân. Do sự việc đã lâu và kéo dài nên quá trình xử lý gặp nhiều phức tạp. Quan điểm của thành phố là sẽ giải quyết thỏa đáng, không để người dân chịu thiệt thòi. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận 2 làm việc với từng hộ dân để tạo sự đồng thuận. Chính sách bồi thường của thành phố rất tốt, áp dụng hệ số quy đổi có lợi nhất cho người dân. Đất ngoài ranh thì phải đền bù theo giá hiện tại, nhưng không thể áp dụng theo giá thị trường thả nổi không kiểm soát mà bồi thường phải có cơ sở pháp luật, tìm hướng có lợi nhất cho dân. Đối với các trường hợp sai phạm, thành phố đang tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tập thể qua nhiều thời kỳ để có hướng xử lý thỏa đáng. Thành phố chấp hành nghiêm túc kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng, tập trung thực hiện các kế hoạch cụ thể, rốt ráo.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh mong dư luận xã hội và người dân Thủ Thiêm sẻ chia sâu sắc với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết sự việc; mong muốn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, đoàn kết, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố giải quyết căn cơ các vướng mắc, ổn định cuộc sống, xây dựng thành phố phát triển ổn định và bền vững.

 

CHÂU GIANG