Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh quán triệt nghiêm túc những văn bản của các cấp về sắp xếp các đơn vị hành chính và tổ chức triển khai khoa học, chu đáo, cẩn trọng. Trong giai đoạn 2019-2021, thành phố đã sắp xếp 3 quận (quận 2, quận 9 và Thủ Đức) để thành lập TP Thủ Đức và sắp xếp sáp nhập 19 phường thành 9 phường tại các quận khác. Đến nay, các đơn vị hành chính được sắp xếp đang hoạt động ổn định.

Hiện TP Hồ Chí Minh có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, 312 đơn vị hành chính cấp xã. Đặc điểm nổi bật ở các đơn vị hành chính của thành phố là diện tích nhỏ, dân số đông, hoạt động hành chính rất lớn... Chẳng hạn, 223/312 đơn vị hành chính cấp xã đạt trên 100% tiêu chuẩn về dân số, trong đó xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) có quy mô dân số gấp 20 lần so với tiêu chuẩn; hay Quận 1 có dân số 239.000 người nhưng hằng ngày phải phục vụ hành chính khoảng 1 triệu người...

leftcenterrightdel
TP Hồ Chí Minh có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 149 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp.  

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Đối với 6 đơn vị cấp huyện và 149 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp, thành phố phấn đấu đến ngày 31-10 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Thành phố đang tập trung chỉ đạo lập phương án xây dựng và hoàn thành đề án theo đúng tiến độ. Thành phố cũng xác định việc sắp xếp các đơn vị hành chính phải gắn với lập quy hoạch, rà soát quy hoạch chung và gắn sát với việc triển khai đề án xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả. Thời gian tới, thành phố sẽ tiến hành tuyên truyền sâu rộng và lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG