Theo báo cáo của Quận ủy Bắc Từ Liêm, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được Quận ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng.

Từ năm 2021 đến nay, Quận ủy đã ban hành 3 đề án về: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2025”; "Nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác nắm tình hình nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2025"; "Nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác vận động nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2025".

Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của quận từ năm 2021 đến nay đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo, thực hiện; UBND quận ban hành 71 kế hoạch, 1.206 công văn và nhiều văn bản chỉ đạo trong các lĩnh vực đô thị, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chủ trì buổi làm việc tại quận Bắc Từ Liêm. 

Việc tiếp công dân của Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Về triển khai Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, quận đã thực hiện nghiêm việc phải công khai thông tin dự án để người dân trong diện thu hồi đất được biết, được tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra. Các dự án phải giải phóng mặt bằng cơ bản đều thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ tới từng người dân trong diện thu hồi đất. Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi nhiều ý kiến nhằm giúp quận Bắc Từ Liêm triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu kết luận, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Bắc Từ Liêm đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố cũng đánh giá cao việc quận Bắc Từ Liêm đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai; chú trọng thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; cùng với đó, quận cũng coi trọng sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ hòa giải cơ sở trong việc giải quyết kịp thời đơn, thư kiến nghị của người dân theo đúng trình tự quy định, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án lớn cũng như hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án lớn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, khi thực hiện giải phóng mặt bằng, quận cần bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, tránh xảy ra những trường hợp chây ì lại được hưởng mức đền bù cao hơn các hộ chấp hành nghiêm chủ trương của thành phố, tạo ra tiền lệ xấu.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị quận công khai những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai; làm tốt khâu lưu trữ hồ sơ về giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng để phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán… Cùng với đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng.

Nhấn mạnh Bắc Từ Liêm đang trong quá trình đô thị hóa với việc trên địa bàn quận có 118 dự án, trong đó có 2 dự án trọng điểm thành phố nên công tác quản lý trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng đang đặt ra rất nhiều vấn đề “nóng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận công khai đầy đủ, chi tiết thông tin về các dự án và phương án tài chính để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, vừa qua, Thành ủy mới ban hành 2 chỉ thị liên quan đến lĩnh vực này; yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm. Vì vậy, quận cần thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở trong lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bởi việc khắc phục hậu quả sai phạm sẽ rất khó khăn.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Bắc Từ Liêm chấp hành nghiêm việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nỗ lực thực hiện chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực, thực hiện công khai thủ tục hành chính, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng. Cùng với đó, cần rà soát lại việc thực hiện phân cấp, ủy quyền song hành với tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, cần phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát lĩnh vực tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Từ nay đến cuối năm, quận cần tập trung rà soát toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, qua đó góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của Thủ đô.

NGỌC HUY