leftcenterrightdel

Thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử để làm thủ tục hàng không. Ảnh minh họa: xaydungchinhsach.chinhphu.vn 

Tại quầy làm thủ tục, điểm kiểm tra an ninh hàng không, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được thực hiện theo hai bước. Trong đó, bước 1 yêu cầu hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2; bước 2 là đối chiếu ảnh, thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử. Việc thí điểm chỉ thực hiện với hành khách tự nguyện. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật. Tại khu vực làm thủ tục, điểm kiểm tra an ninh phải có biển, bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

MẠNH HƯNG