Hội thảo nhằm thống nhất về quan điểm, mục tiêu, từ đó thống nhất trong việc xây dựng khung mã định danh điện tử, tiến tới xây dựng bộ mã định danh điện tử cho các TBKT, VTKT, phục vụ cho công tác chuyển đổi số ngành Kỹ thuật, góp phần xây dựng ngành Kỹ thuật Quân đội chính quy, hiện đại.

Hiện nay, Quân đội đang quản lý một số lý một lượng lớn TBKT, VTKT; trong những năm qua, ngành kỹ thuật toàn quân đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ; nhiều phần mềm đã được xây dựng để quản lý thực lực, tình trạng kỹ thuật của TBKT, VTKT cho các chuyên ngành, giúp cho công tác quản lý của chuyên ngành được thuận lợi. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua đã bộc lộ một số những khó khăn bất cập do các phần mềm phần lớn được xây dựng với công nghệ cũ, lạc hậu, có quy mô nhỏ, phân tán, thiếu tính hệ thống nên khó chia sẻ, liên kết dữ liệu giữa các cấp.

leftcenterrightdel

Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Kỹ thuật, chủ trì hội thảo. Ảnh: KIM NGỌC

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận để thống nhất ý kiến, hoàn thiện khung mã định danh điện tử, làm cơ sở để Tổng cục Kỹ thuật ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng bộ mã định danh điện tử cho TBKT, VTKT trong toàn quân. Hội thảo khẳng định việc xây dựng khung mã định danh điện tử cho TBKT, VTKT là một nội dung khó, chưa có sự thống nhất giữa các chuyên ngành do sự đa dạng về chủng loại và nguồn gốc của TBKT, VTKT. Tuy nhiên, đây là nội dung có tính chất nền tảng cho công tác chuyển đổi số; bởi nếu như ngành Kỹ thuật xây dựng xong bộ mã định danh điện tử cho các TBKT, VTKT thì công tác quản lý của ngành Kỹ thuật nói riêng, Bộ Quốc phòng nói chung sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Khi đó ngành Kỹ thuật sẽ nắm chắc được được tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, nắm chắc được số lượng, chủng loại và tình trạng kỹ thuật của vật tư kỹ thuật, làm cơ sở tham mưu giúp Bộ Quốc phòng trong khai thác, mua sắm, nghiên cứu, chế tạo vật tư, phụ tùng thay thế, phục vụ tốt cho công tác bảo đảm kỹ thuật.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: KIM NGỌC 

Kết luận hội thảo Đại tá Đỗ Anh Tuấn khẳng định, để việc xây dựng khung, tiến tới xây dựng mã định danh điện tử cho các TBKT, VTKT được triển khai hiệu quả hơn cần phải đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, giáo dục, tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị kỹ thuật thấy rõ được xu thế tất yếu, tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc xây dựng mã định danh điện tử TBKT, VTKT mang lại, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị.

Cùng với chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Quốc phòng ban hành quy định về khung mã định danh TBKT, VTKT thống nhất trong toàn quân; làm cơ sở để các chuyên ngành kỹ thuật, ngành kỹ thuật các đơn vị xây dựng mã định danh điện tử cho TBKT, VTKT của chuyên ngành, đơn vị mình, Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; xây dựng nền tảng số dùng chung của ngành Kỹ thuật; quản lý dữ liệu tập trung. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ sở nghiên cứu, phát triển ứng dụng, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng 4.0 vào công tác kỹ thuật để đáp ứng việc xây dựng phần mềm và triển khai mã định danh TBKT, VTKT trong toàn quân.

Bên cạnh đó Tổng cục Kỹ thuật làm tốt chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng đẩy mạnh đào tạo, trang bị kiến thức vận hành, phát triển nguồn nhân lực để thúc đẩy quá trình định danh TBKT, VTKT; có cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng, giữ gìn nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu để trở thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về định danh điện tử TBKT, VTKT nói riêng và chuyển đổi số ngành Kỹ thuật nói chung.

DUY ĐÔNG