UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành theo lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội rà soát, xác định danh mục các thủ tục hành chính có quy định thành phần hồ sơ phải nộp và xuất trình là sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy và căn cứ quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ, hướng dẫn, chỉ đạo của bộ, ngành chủ quản tham mưu UBND TP ban hành Quyết định công bố TTHC (sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế đối với các TTHC sau khi rà soát). Hoàn thành trong quý I-2023.

leftcenterrightdel

Cán bộ quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm thẻ căn cước công dân cho người dân. 

Bên cạnh đó, các sở, ngành cần rà soát, xác định các thủ tục hành chính nêu trên có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến (toàn trình hoặc một phần); Căn cứ quy trình nội bộ, thực hiện xây dựng quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần.

Đề xuất triển khai và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần (đủ điều kiện) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố, Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, các văn bản chỉ đạo, quy định đặc thù của thành phố có quy định thành phần giấy tờ cần phải nộp, xuất trình là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi công dân thực hiện các giao dịch hành chính trên địa bàn thành phố. Đánh giá những tồn tại, bất cập mới phát sinh trong quá trình thực hiện, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi bổ sung nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của nhà nước. Hoàn thành trong quý I-2023.

UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của thành phố để đảm bảo việc sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính. Hoàn thành trước quý II-2023.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Công an Thành phố tập trung cấp CCCD cho toàn bộ công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa cấp CCCD gắn chíp điện tử; công dân đủ 14 tuổi trở lên đã cấp CMND 12 số/CCCD nhưng chưa được cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thực hiện thông báo số định danh đến toàn bộ công dân đã được cấp số định danh. Đảm bảo tất cả các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố đều được khai thác và sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh đồng thời sẵn sàng thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Hoàn thành trong quý I-2023.

 

THẾ TRUYỀN