Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho 6 dự án trên địa bàn

Chủ tịch UBND TP Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho 6 dự án trên địa bàn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kỳ vọng gì ở thanh niên Thủ đô?

Chủ tịch UBND TP Nội Trần Sỹ Thanh kỳ vọng gì ở thanh niên Thủ đô?