Các trạm khí tượng thủy văn này được đầu tư từ Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và lưu vực sông Cả” thuộc Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập, dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB 8).

leftcenterrightdel

 Sẽ thành lập một trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước tại hồ A Vương. Ảnh: baoquangnam.vn

Cụ thể, sẽ thành lập 5 trạm thủy văn độc lập tại Thác Cạn, Sông Thanh (Nam Giang), Hà Tân (Đại Lãnh, Đại Lộc), Cửa Đại (Hội An) và Tiên Phước; 4 trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước tại hồ Sông Bung 2 (xã Zuôih, Nam Giang), hồ sông Tranh 2 (xã Trà Tập, Nam Trà My), hồ A Vương (Prao, Đông Giang) và hồ Đắc Mi 4 (xã Phước Chánh, Phước Sơn). Trong khi đó, 11 trạm đo mưa sẽ thành lập tại Trà Giác (Bắc Trà My), Trà Nam (Nam Trà My), Phước Mỹ, Phước Thành (Phước Sơn), Zuôih, Tà Bhing (Nam Giang), Bhalee, Dang, A Xan (Tây Giang), Sông Kôn (Đông Giang) và Phước Trà (Hiệp Đức).

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.