leftcenterrightdel

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.  

Theo đó, trong 2,5 ngày (từ ngày 9 đến 11-12), kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, như: Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. HĐND tỉnh sẽ cho ý kiến đối với các báo cáo công tác năm 2022 của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri và một số báo cáo quan trọng khác; đồng thời dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề mà cử tri, nhân dân và đại biểu quan tâm…

HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung thảo luận, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 43 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của HĐND, các đại biểu HĐND, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt, trách nhiệm cao, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công 1 kỳ họp thường kỳ và 5 kỳ họp chuyên đề, thông qua 113 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Trong đó có những nhiệm vụ mang tính đột xuất, cấp thiết, quan trọng liên quan đến đầu tư công, việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các báo cáo được xem xét tại kỳ họp, các tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, ngắn gọn, có trọng tâm; chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: Để nâng cao chất lượng kỳ họp, công tác thẩm tra của Thường trực và các ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đã được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng; đồng thời tổ chức nhiều cuộc khảo sát để thu thập thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra, chất vấn… Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 để làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được, rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong khâu tổ chức thực hiện; nhận định dự báo sát, đúng tình hình, thấy rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong năm 2023 để xem xét, quyết định sát - đúng mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2023…

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH