Thông tin tại cuộc họp cho biết, đối với cơ sở dữ liệu đất đai do Trung ương xây dựng, hiện nay đã xây dựng xong 4 dữ liệu thành phần, đó là: Dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước; dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; dữ liệu về khung giá đất; dữ liệu về điều tra cơ bản về đất đai cấp vùng và cả nước. Đối với cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương xây dựng: 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó 455/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính với hơn 46 triệu thửa đất đưa vào vận hành.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. 

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đặc biệt Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua đã quy định rõ mô hình hệ thống thông tin quốc gia về đất đai là tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông trên phạm vi cả nước. Do đó, với việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ tạo sự hiệu quả về sử dụng nguồn lực đất đai trong công tác quản lý, điều hành, tổng hợp cũng như khai thác hợp lý, bền vững cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị cần bám sát Luật Đất đai 2024 để xây dựng các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó, các cơ quan Trung ương và địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ để cùng phân tích, đánh giá hiện trạng, nhu cầu hiện nay, từ đó có được số liệu đầy đủ để cập nhật, số hóa, đồng bộ hóa các cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Để đảm bảo đến năm 2025 đưa Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai vào vận hành, khai thác, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị triển khai đồng thời giữa việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở cả Trung ương và địa phương trong đó đề cao tính an toàn, bảo mật.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ công việc và kỳ vọng trong quý IV-2024 sẽ vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Tin, ảnh: KHƯƠNG TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.